Условия за ползване

Настоящите общи условия за ползване са в сила за всички потребители на www.comodita.bg, считано от 28.05.2020 г.  


С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с общите условията за ползване на www.comodita.bg.


www.comodita.bg си запазва правото да променя общите условия за ползване по всяко време при спазване на българското законодателство. 


Тази страница показва реда и условията, при които става продажбата на продукти, регистрирани на сайта ни www.comodita.bg за Вас.

Моля, прочетете тези общи условия за ползване внимателно, преди да поръчате продукти от нашия сайт.


Основни понятия 


„Доставчик (Продавач) ” е “ЕСТЕО” ЕООД чрез електронния магазин www.comodita.bg. Доставчик е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на даден продукт.


„Потребител (Клиент)” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите общи условия за ползване във връзка със закупуването на предлаганите чрез електронния магазин www.comodita.bg продукти.


„Електронен магазин” е уеб сайтът www.comodita.bg за предлагане на продукти за продажба и за постигане на съгласие между Доставчик и Потребител за покупко-продажба на конкретни продукти.


„Договор за продажба (Договор)” - сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Доставчика и Потребителя.


„Куриер” е търговец, който физически доставя закупеният продукт от сайта www.comodita.bg до посочен от Потребителя адрес.

 

Предмет на общите условия за ползване


Общите условия за ползване регламентират отношенията, свързани с предоставянето на услугите от www.comodita.bg чрез сайта. Каталоговата част на www.comodita.bg е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията в уеб сайта дава възможност на www.comodita.bg да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. Използването на убе сайта www.comodita.bg означава, че приемате общите условия за ползване, заедно с нашата политика за поверителност, независимо от това дали ще решите да се регистрирате при нас, или не. Ако не сте съгласни с общите условия за ползване, не използвайте този уеб сайт.

 

1. Информация за нас

www.comodita.bg е уеб сайт, управляван от “ЕСТЕО ЕООД” ("ние" "доставчик" или “продавач”). Ние сме регистрирани в България със седалище в гр. Пловдив 4000, бул. Княгиня Мария Луиза 68. 

ЕИК 202651929, телефон за контакти 0895 549 020.

 


Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

2. Обслужване и доставка

Можете да видите подробности за доставката в секция за “Доставка и плащане” на този уеб сайт. 

 

3. Състояние

При подаване на поръчка чрез нашия уеб сайт, Вие гарантирате, че:

3.1. Вие сте законно способен да влезете в обвързващи договори (договор за продажба от разстояние).

3.2. Вие сте на най-малко 18 години.

 

4. Формиране на договора между Вас и нас

4.1. След подаване на поръчка, ще получите имейл от нас, който потвърждава, че сме получили Вашата поръчка. Моля, имайте предвид, че това не означава, че поръчката е била приета. Поръчката Ви представлява оферта за нас, за да си закупите продукта.

Всички поръчки са обект на наличността и на приемането им от нас, а ние ще потвърдим това приемане, като се свържем с Вас, за да потвърдите поръчката си по телефона. Договор между нас ще се формира само когато се свържем с Вас по телефона.

4.2. Ако допуснете грешка с поръчката, имате възможност да я коригирате, преди да сме я обработили. 

Ако Вашата поръчка е вече обработена също може да я коригирате, но това може да удължи срока за доставка. 

Ако Вашата поръчка вече е изпратена, моля, връщайте и заменяйте продуктите в съответствие с нашата политика на връщане - за повече информация, посетете секция “Връщане и замяна” в този уеб сайт. 

4.3. При посочени неверни данни - грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.4. Договорът ще се отнася само за тези продукти, чието изпращане сме потвърдили по телефона. Ние няма да бъдем задължени да изпратим всички продукти, които са били част от поръчката Ви, докато не потвърдим, че те са налични и могат да бъдат изпратени.

4.5. Имаме право да откажем всяка поръчка, направена от Вас по някаква причина.

 

5. Правата на потребителите

5.1. Ако сте сключили договор като потребител, можете да отмените договора по всяко време в рамките на 14 дни, започвайки от деня, след като сте получили продукта/ите. В този случай, ще получите пълно възстановяване на платената цена за продуктите, в съответствие с нашата политика за връщане на стоката - за повече информация, посетете секция “Връщане и замяна” в този уеб сайт. 

5.2. Потребителят има право да откаже получаването на заявеният за покупка от него продукт/и, когато той му е доставен при едно от следните обстоятелства: доставеният продукт видимо не съответства на заявеният за покупка от потребителя; има разминаване в цената, която потребителят следва да заплати и цента при която е направил поръчката; при несъответствие на заявеният продукт и доставеният продукт при положение, че е било невъзможно този факт да се установи в момента на приемане на продукта от потребителя. 

 

6. Наличност и доставка

6.1. Доставчикът се задължава да потвърди наличността на поръчания продукт/ти или да откаже поръчката в срок от 7 дни.

6.2. Поръчката Ви ще бъде изпратена след като я потвърдите по телефона.

6.3. Доставчикът се задължава да достави продукта/тите в срока, указан в секция "Доставка и плащане" в този уеб сайт.

6.4. Всеки продукт се проверява за изправност и съответствие преди да бъде изпратен към Потребителя. Доставчикът гарантира, че всички продукти са нови и неупотребявани. 


7. Цена и начин на плащане

7.1. Дължимата цена на продуктите ще бъде същата като тази в уеб сайта в момента на поръчката.

7.2. Плащането се извършва чрез наложен платеж на куриерската фирма. Потребителят не получава поръчката си, докато не я заплати.

7.3. Цените подлежат на промяна без предизвестие, но промените няма да се отразяват на поръчки, които вече са приети от Доставчика.

 

8. Връщане

8.1. За подробности относно връщане, моля посетете секция “Връщане и замяна” в този уеб сайт.

8.2. Срок за връщане - тридесет (30) дни от датата на получаване на пратката.

 

9. Други условия

9.1. Доставчикът и Потребителят в електронния магазин www.comodita.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия за ползване. 

9.2. Доставчикът и Потребителят се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

9.3. В случай на противоречие между тези общи условия за ползване и уговорки в специален договор между Доставчика в електронния магазин www.comodita.bg и Потребителят, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

9.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

9.5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

9.6. Настоящите общи условия за ползване са в сила за всички Потребители на www.comodita.bg.

9.7. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора за покупко-продажба срок.

9.8. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

9.9. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма (куриера) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

9.10. Ако Потребителят не предяви своите искания за връщане, замяна и/или рекламация при приемането на доставката, то тя се счита за приета и одобрена.

9.11. Закупените от Потребитлят продукти чрез www.comodita.bg се ползват с гаранция при спазване на гаранционните условия. За повече информация, посетете секция “Гаранционни условия” в този уеб сайт. 

9.12. www.comodita.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства като, но не само, форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, извънредни събития, проблеми в глобалната мрежа (Интернет) и в предоставянето на услугите извън контрола на www.comodita.bg.


10. Информация относно упражняване правото на отказ от договора 

10.1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект: Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от тридесет (30) дни. Срокът за отказ е тридесет (30) дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на уеб сайта www.comodita.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (разгледайте начините за връзка с нас в секция “Контакти с нас”). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да заявите желанието си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. От този линк можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки.

10.2. Действие на отказа: Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка. Във всеки случай, това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

10.3. При спор, който не може да бъде решен съвместно между Доставчика и Потребителя, можете да използвате сайта ОРС (онлайн решаване на спорове). 


11. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112, чл. 113 и чл.114 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


 


Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


12. Използване на "бисквитки"

12.1. Ние използваме бисквитките с цел да подобрим Вашия потребителски опит в рамките на нашия сайт, като запаметяваме предпочитанията Ви. Без употребата на бисквитки Вашият потребителски опит в www.comodita.bg ще бъде значително по-неперсонализиран. 

12.2. За повече информация относно бисквитките и възможностите ви да променяте настройките им (начина на използване) посетете секцията “Политика за бисквитки” в този уеб сайт. 


13. Политика за поверителност

Ние се стремим и полагаме всички усилия за стриктното спазване на законовите изискванията за съхранение и обработка на личните ви данни. За повече информация относно политиката ни за поверителност и защита на личните ви данни, моля посетете секция “Политика за поверителност” в този уеб сайт. 


14. Изменения в общите условията за ползване

14.1. Доставчикът си запазва правото да изменя общите условия за ползване, като всяка промяна ще бъде публикувана и отразена в този документ. 

14.2. Доставчикът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция съгласно чл. 147б, ал. 1 от ЗЗП.

14.3. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия съгласно чл. 147б, ал. 2 от ЗЗП.

14.4. Потребителят упражнява правото си на отказ от договора, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение в общите условия съгласно чл. 147б, ал. 3 от ЗЗП. Правото на потребителя за отказ от договора не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт съгласно чл. 147б, ал. 2.

14.5. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при гореспоменатите условия и не е упражнил правото си на отказ от договора съгласно чл. чл. 147б от ЗЗП. 


 

Настоящите общи условия за ползване са в сила за всички потребители на www.comodita.bg, считано от 28.05.2020 г.